• servis tiskáren
 • opravy plotrů
 • vývoj software
 • IT poradenství

Softwarové aplikace

Kromě vývoje softwarových modulů na zakázku máme k dispozici i vlastní aplikace určené pro široké použití.

Cestovní příkaz

Cestovní příkazy a služební cesty

Online aplikace určená pro elektronická zpracování cestovních příkazů a náležitostí služebních cest.

Aplikace umožňuje:

 • tvorba tineráře služební cesty
 • výpočet stravného a náhrad
 • výpočet náhrad za použití soukromého vozidla
 • tisk cestovního příkazu
 • zahrnutí nutných nákladů do cestovního příkazu
 • vyúčtování cestovního příkazu
 • výpočet doplatku / přeplatku do mzdy včetně zahrnutí záloh
 • práce se zahraničními měnami
 • přístup přes webový prohlížeč
zakázky

Zakázky online

Aplikace Zakázky online je nástroj pro elektronické sledování zakázek, kalkulaci nákladů a práce.

Aplikace umožňuje zejména:

 • evidence zakázek
 • kalkulace práce a činností
 • přehled příjmů a nákladů
 • sledování termínů
 • online fakturace
 • evidence obchodních partnerů
 • generování servisních protokolů
 • evidenci objednávek
 • přístup přes webový prohlížeč