• servis tiskáren
 • opravy plotrů
 • vývoj software
 • IT poradenství
programovani

Vývoj software

Nabízíme profesionální vývoj softwarových řešení, samostatných aplikací na zakázku, případně webových aplikací.

Máme za sebou přes 20 let zkušeností s vývojem na různých platformách s pomocí nejrůznějších programovacích jazyků.

Navrhujeme aplikace s použitím nejmodernějších technologií. V maximální míře se snažíme najít pro zákazníka co nejvýhodnější řešení jak z hlediska ceny, tak i z hlediska výsledné užitné hodnoty. Tam, kde je to možné, využíváme pro vývoj a běh aplikace opensourcové bezplatné řešení.

php

Webové aplikace pomocí PHP

Vytváříme webové aplikace pomocí PHP, zejména:

 • redakční systémy
 • dynamické webové stránky
 • E-shopová řešení postavená na platformě PrestaShop
java

Aplikace a software programované v jazyku Java

Vyvíjíme multiplatformní softwarové moduly v jazyce Java určené jak pro samostatný běh, tak i jako podpůrné pro větší samostatná softwarová řešení.

Webové aplikace primárně via J2EE

Vytváříme webové aplikace pomocí J2EE jako jsou například:

 • e-shopy
 • vnitropodnikové intranety
 • softwarové aplikace pro e-learning
 • aukční portály
 • redakční systémy

Aplikace určené pro vytěžování a transformaci dat

Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou aplikací pro různá vytěýování a následné zpracování dat. Zde několik příkladů:

 • vytěžení dat z relačních i nerelačních databází a jejich transofmace do xml...a opačně
 • grafické ztvárnění dat pomocí grafů pomocí vlastních knihoven nebo s využitím open-source knihoven (např. JasperReport)
 • transformace dat a jejich zápis do MS Excel
 • převody mezi formáty
 • hromadné úpravy dat

Webové stránky

Vytvářeli jsme mnoho webových stránek jak v čistém HTML (i HTML 5), tak i rozsáhlejších řešení včetně redakčního systému. Při vytváření webových stránek preferujeme využití opensource nástrojů.

Výběr z referencí

Mezi naše zákazníky patří jak drobní podnikatelé, tak i významné organizace. Zde nahlédněte do vzorku našich zákazníků.

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Plzeňská teplárenská a.s.
 • asera AZ s.r.o.
 • Efektim services, s.r.o.
 • projektová kancelář Vlček Václav Klatovy